Автоматизація виробництва в харчовій промисловості.


Виробництво харчової продукції в більшості випадків здійснюється поточним методом. Поточний метод виробництва побудований на передачі виробів від однієї технологічної операції до іншої за допомогою на конвеєрів. Конвеєри встановлюють і регулюють темпи виробництва, забезпечують його ритмічність, сприяють підвищенню продуктивності праці і збільшенню випуску продукції.

В харчовій промисловості в технологічних процесах для транспортування будь-яких вантажів застосовуються стаціонарні і пересувні конвеєри, пластинчасті, стрічкові, скребково-ковшові, підвісні, гвинтові та ін. Для запобігання травмуванню людей рухомі частини конвеєра до яких можливий доступ обслуговуючого персоналу і осіб, працюючих поблизу конвеєрів, повинні бути огороджені металевими кожухами або сіткою.

Конвеєр для харчової промисловості повинен відповідати наступним критеріям:

  • хімічна нейтральність у відношенні до продукту що транспортується по лінії;
  • простота і зручність очищення після закінчення роботи;
  • простота конструкції;
  • висока надійність.

icecreambihaiv